Teamudvikling

IMG_4990.png
Performer dit team optimalt? -Eller er der potentiale til mere?
Gruppen du arbejder med, hvad enten det er en ledelsesgruppe eller en gruppe af medarbejdere, er sammensat af individer med hver deres sæt af erfaringer, motivationer og måder at kommunikere på. Og det kan både skabe misforståelser og bremse for performance.

Forskelligheder i et team er godt og er oftest udspringet for de gode ideer og et højt niveau af performance. Forskellighederne kræver dog, at man er bevidst om dem og hvad det enkelte medlem af teamet kan byde ind med. -Hvem man skal gå til, når man står med en bestemt problemstilling eller for eksempel skal udvikle nyt. Er man ikke opmærksom på hinandens forskelligheder og anerkender værdien af dem, kan de omvendt skabe irritation og på sigt ressourcekrævende konflikter.

Et high performance team er kendetegnet ved en høj grad af kendskab til hinandens styrker og svagheder og et ønske om at spille hinanden gode. Kendskabet giver tillid og tilliden giver god kommunikation.

De fleste kender til betydningen af god kommunikation og de fleste har også respekt for det. Alligevel har rigtig mange organisationer udfordringer på området.

Opsummeringer, forventningsafstemninger, klare aftaler, enkle budskaber, præcis og faktuel informationsdeling og det at sætte sig i modtagerens sted. Det lyder måske nemt, men det er svært, når hverdagen tordner af sted, og vi alle har vores egne mål og typisk er under tidspres.

Ved at arbejde med kendskabet til hinanden og den kommunikation I hver især tilbyder, kan I sætte lys på hvor teamet har det nemt og hvor det går mere trægt - eller slet ikke går! Der er mange måder at gøre dette på fx gruppeøvelser, teambuilding, anvende typologi (Meyers-Briggs/DiSC mfl), oplæg om kommunikation mm.

Kontakt mig for en uddybelse og gode ideer, der passer til dit team.