Personprofiler

Personprofiler er et genvej til at lære sig selv og andre bedre at kende. I teamsammenhænge er det også en præcis og ikke for personlig måde at tydeliggøre og anerkende hinandens forskelligheder, ligheder og forcer på.

De fleste har sikkert mødt personprofiler i forbindelse med egen jobsøgning eller interne rekrutteringsprocesser, men personprofiler kan også anvendes i mange andre sammenhænge. Jeg anvender personprofiler til coaching, ledelsesudvikling, teamprocesser, outplacement og afklaringsforløb mfl. Situationer, hvor der er behov for et kik indad for at skabe et øget udsyn og styrke muligheden for udvikling.

Nedenfor er en liste over de personprofiler jeg tilbyder:

logo-jti-1.jpg
JTI - Jungiansk Typeindex

Kender du typen? JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og hvordan disse kan bruges konstruktivt individuelt såvel som i grupper. JTI giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, lederudvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.

logo-jti-1.jpg
Teamkompasset

Type og samarbejde. Teamkompasset® synliggør, hvordan de enkelte medlemmer af et team supplerer hinanden og sætter fokus på teammedlemmernes præferencer til at varetage specifikke roller i teamet. Metoden tager udgangspunkt i Jungs typologi og bygger oven på værktøjer som Jungiansk Typeindeks (JTI) eller MBTI®. 

Situationsbestemt Ledelse
SLII2.png

Ledelse er kommunikation! Situationsbestemt Ledelse® II giver ledere og medarbejdere et fælles sprog og hjælper lederen med at bestemme, hvilken lederstil der er mest effektiv i situationen og hvordan der skal kommunikeres. Derudover indeholder Situationsbestemt Ledelse® II værktøjer til at nedbryde strategi til konkrete mål for den enkelte medarbejder.

fiveB.png
The Five Behaviors of a Cohesive Team™

Spiller I hinanden gode? The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et teamudviklingsprogram designet til at skabe high performance teams. Programmet skræddersyes til det enkelte team og hjælper deltagerne med bedre at forstå sig selv, personlighederne i deres team og hvordan de effektivt kan arbejde sammen.

DiSC
Everything DiSC®

En enkel måde at tale om forskelligheder. DiSC opbygger en fælles forståelsesramme og et fælles sprog om adfærd, som udover øget selvindsigt for den enkelte medarbejder giver et solidt fundament for at arbejde målrettet med udvikling af teamet. Det er enkelt, intuitivt og let at implementere, uanset størrelsen og kompleksitetsgraden af organisationen. 

logo-cfl.jpg
Leadership Focus Profile

Hvordan opfattes du som leder? Personprofilen afdækker en leders adfærd og prioriteter inden for drift, udvikling, relationer samt motivation. Alle områder, som er af afgørende betydning for ledelsesmæssig performance. Profilen stiller skarpt på lederens udfordringer og styrker og giver indblik i hvordan lederens adfærd opfattes i organisationen.

 

decision dynamics.png
Decision Dynamics Decision Styles™

Hvordan tager du beslutninger? Bliv bevidst om det og få et bedre samarbejde i ledelsesgruppen. Ved at blive klar over de forskellige måder at tage beslutninger på bliver du og evt resten af lederteamet bliver klædt på til at vide, hvilke beslutningsvaner I skal tillægge sig, og hvilke beslutningsuvaner I skal give slip på for at blive en succes i lederrollen.

decision dynamics.png
Decision Dynamics Karrieremodellen™

Hvad motiverer dig? Bliv klar over hvad der egentlig motiverer dig -og hvad der motiverer dine medarbejdere, så du kan fastholde dem -også når du (igen) skal forandringslede din afdeling eller organisation. Karrieremodellen er også et godt værktøj til at kvalificere MUS eller skabe talentudviklingsprogrammer, der virker.

thelogo0108cmyk_200procent-1200x636L.jpg
Element B™

Hvad styrer din adfærd? Element B er en udviklingstest, der måler vores behov i mellemmenneskelige relationer udtrykt gennem adfærd. Ønsker du dig en velfungerende, effektiv organisation, der skaber gode resultater? Så sørg for, at menneskene i organisationen fungerer godt – at hver enkelt person føler sig betydningsfuld, kompetent og afholdt afstemt efter den enkeltes behov.

images7WCLQRMX.jpg
Reflector Big Five
 

Personlighedstest The Big five - De fem grundlæggende personlighedstræk - er en anerkendt og velegnet måde at beskrive menneskets personlighed på. De fem træk understøttes i testværktøjet af en række underliggende aspekter, der tilsammen giver et detaljeret og pålideligt billede af testtager, for eksempel en kandidat til en leder- eller specialiststilling.

logo-cfl.jpg
Bidrag til bedømmelse

Rekruttering af ledere og specialister. Personprofilen giver et godt og hurtigt overblik med 12 faktorer og har en passende størrelse til rekrutteringssituationen. De 12 faktorer er udvalgt så de bedst muligt beskriver kandidatens adfærd i arbejdssituationen og er overordnet inddelt i fire kategorier, der fortæller om motivation, tilgang til opgaveløsning og social adfærd. Med testen kommer mulighed for jobanalyse, så I ved hvad I ønsker af kandidaten på de personlige kompetencer.

logo-cfl.jpg
Oplæg til samtale
 

Rekruttering af medarbejdere. Lillebroren til "Bidrag til bedømmelse" med 6 faktorer til den kortere rekrutteringsproces, hvor man ønsker en effektiv genvej til at lære en kandidat bedre at kende. Testen bruges for eksempel til rekruttering af timelønnede.

Med testen kommer mulighed for jobanalyse, så I ved hvad I ønsker af kandidaten på de personlige kompetencer.

Adapt-GRT-Logo-Bigcirkel.png
Kognitiv test
AdaptGRT

Rekruttering: Test kandidatens evner. AdaptGRT er et effektivt værktøj til at vurdere kognitive evner indenfor verbal-, numerisk- og abstrakt ræsonnement. Testen er adaptiv, dvs at den justerer sværhedsgraden på spørgsmålene, så kandidaten hele tiden udfordres og får mulighed for at vise sit reelle potentiale. Testen anvendes i både rekrutterings- og talentudviklingsforløb.

logo-cfl.jpg
Færdighedstests
 

Rekruttering: Test kandidatens færdigheder

  • Opmærksomhedsprøve: Opmærksomhed for tal og bogstaver

  • Danskprøve/retskrivning: Kvaliteten i retskrivning

  • Ordforråd: Omfang af ordforråd

  • Regneprøve I + II: Omfang af regnefærdigheder uden og med brug af lommeregner

Kontakt mig gerne for en uddybelse og gode ideer til hvad der bedst møder dine behov.