Human Ressource

I både små og store virksomheder kan det være svært at have specalister til alle funktioner, herunder de opgaver, der typisk ligger i HR-afdelingen. Selvom I måske har en HR-funktion er det ikke altid, at de kompetencer du har brug for til at tackle en given udfordring, er til stede i organisationen. Enten fordi de bruges for sjældent eller fordi I lige nu står i en spidsbelastning.

Få hjælp til enkelte processer eller få en fast tilknyttet HR-partner, der kan give din forretning et kompetent skub, som sikrer, at hele organisationen er toptunet til at opfylde jeres strategiske mål.

Jeg er certificeret HR Business Partner og har 10 års erfaring i feltet.

352-3526467_shake-hands-shaking-hands-pn
Rekruttering

Få hjælp til hele processen fra afklaring af hvilke kompetencer, faglige som personlige, du har brug for i dit team og til rette kandidat er valgt. På vejen mod målet tager vi også fat i hvilken type ledelse en given kandidat vil have brug for -og hvordan det bedst passer sammen med dig.

Du kan naturligvis også afgrænse de delelementer du har brug for hjælp til i processen:

 • Kompetenceafklaring - personligt/fagligt

 • Formulering af stillingsopslag

 • Screening af ansøgninger

 • Planlægning af 1. samtaler

 • Deltagelse i 1. samtaler og udvælgelse

 • Planlægning af 2. samtaler

 • Personlighedstest

 • Deltagelse i 2. samtaler og udvælgelse

 • Ledelsesrådgivning ift udvalgte kandidat

Jeg anvender en palette af profilværktøjer, når jeg rekrutterer:

 • Personlighedstests

 • Motivationstest

 • Evne- og færdighedstests

HR Partner

Hvem tager du fat i, når organisationen skal udvikles og hvem sørger for, at der er en sikker sammenhæng mellem din virksomheds strategiske planer og organisationen bag, som skal kunne levere ind på opgaven og sikre, at I kommer i mål? Ofte er svaret, at lederen ikke har andre at gå til end sig selv.

Få kvalificeret hjælp til at sikre at I på ethvert givent tidspunkt har de kompetencer inhouse, som skal til for at sikre strategi og vækst. -Eller at planen er lagt for hvordan I kommer i hus med opgaven og hjælp til at eksekvere den.

Opgaver kan både være enkeltvise eller i abonnement, hvor et fast antal timer om ugen aftales.

 

Eksempler på opgaver:

Organisatoriske ændringer

-medarbejdersammensætning

-lederskifte

-nye grupper og afdelinger

-ændrede samarbejdsformer, ny IT

-Tydeliggørelse af mål, vision og mission

Udvikling af virksomhedskulturen

-værdier og identitet

-kommunikationsform

-Udarbejdelse af ledelsesgrundlag

-Udarbejdelse af personalepolitikker

Opkvalificering af medarbejdere

-kursus eller uddannelsesforløb

-forandringsprocesser og forandringsledelse

Kontakt mig gerne for en uddybelse og gode ideer til hvad der bedst møder dine behov.